Aktuality ŠD

  • Přerušení provozu ŠD o hlavních prázdninách

Po předchozím projednání se zřizovatelem podle § 3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a v souladu se školním řádem

oznamujeme rodičům, že provoz školní družiny v době hlavních prázdnin bude přerušen.

Provoz bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.