O naší škole

Škola se nachází v historické části obce s místním názvem Sopoty. Sopoty jsou známé jako poutní místo s kostelem Navštívení Panny Marie, připomínaném již ve dvanáctém století. Kostelík zbudovali horníci, kteří v blízkém okolí dobývali stříbro a železnou rudu. V roce 1749 - 1752 byl kostel barokně přestavěn a společně s přístavbou věže v roce 1843 získal současnou podobu. Kostel, škola a fara dodnes vytváří malebný venkovský obraz sopotské návsi.

Historická budova, sloužící původně jako dům poutníků, byla od roku 1817 také školou. V přízemí byla hospoda, v prvním patře se učilo. Když roku 1874 zakázala okresní školní rada, aby hospoda a škola byly v jedné budově, koupila obec Sobíňov tento dům od vrchnosti a zřídila v něm školu, která je tu dodnes. Škola je integrována s mateřskou školou umístěnou v přístavbě z roku 1978 a se školní jídelnou zajišťující stravování žáků ZŠ i dětí MŠ.

V roce 1871 byla zprovozněna železniční trať Německý Brod - Rosice nad Labem a v roce 1898 byla vybudována v Sopotech železniční zastávka. To mělo veliký význam pro život obce a tedy i školy.

Jinak je obec Sobíňov považována za jednu z nejstarších osad zdejšího kraje. Nejstarší písemný doklad o osídlení tohoto prostoru je v latinské listině "Registra diplomatika". Tento doklad se váže k obchodní stezce pod Železnými horami s názvem "Stezka via Lubenita" z roku 1144. V místech, kde se stezka dělila na pěší stezku a cestu pro povozy, byla vystavěna tvrz ke střežení rozcestí. Tato tvrz, nebo také Soví hrádek Soběnov se poprvé uvádí v roce 1358 v tzv. konfirmačních listinách, kde je doložen Jesconius dicti Kokot de Sobyenov - Ješek zvaný Kokot ze Soběnova, který byl patronem kostela v Sopotech. Dodnes jsou v místě tvrziště patrné hradní příkopy. Původní zakladatel Sovího hrádku dal pravděpodobně jméno obci.

K Sobíňovu od nepaměti patří osady Sopoty, Nová Ves (Huť), Hlína, Markvartice a Zvolanov. I když zprávy o Sobíňově jsou již před rokem 1384, jednalo se pravděpodobně o ojedinělé stavby. První zápis ve kterém je Sobíňov uváděn jako obec je z roku 1384, proto tomuto datu je přisuzován vznik naší obce. Od konce 14. století ztrácí Sobíňov svoji samostatnost a stává se součástí panství Kunštátu. V 16. století patřil Trčkům z Lípy, po nich se dostal do panství Polenského. Obyvatelé obce se zabývali hlavně zemědělstvím až v průběhu 18. století zde začínali pracovat tkalci a pláteníci.

zdroj: https://www.obecsobinov.cz/historie-skoly/

Umístění školy

Obec Sobíňov leží v náhorní rovině nad řekou Doubravou v nadmořské výšce 550 m nad mořem. O historii a přírodě obce a jejího okolí se dozvídáme při procházce po naučné stezce, kterou zbudoval obecní úřad ve spolupráci s organizacemi působícími v obci. Naučná stezka začíná před obecním úřadem, je dlouhá 6,5 km a má 11 zastavení.

Škola je umístěna v části obce zvané Sopoty, která je vzdálená od hlavní silnice a patří k velmi klidným částem obce. Blízké okolí školy tvoří krásná příroda, která je chráněnou oblastí Niva Doubravy. Dále do katastru obce zasahuje CHKO Železné hory i CHKO Žďárské vrchy. Nedaleko se pak rozprostírá chráněná oblast Údolí Doubravy a chráněná oblast Ranská rašeliniště a Ranská bahna.

Kromě toho mají žáci školy takřka nadosah les. Škola je obklopena velikou a pravidelně udržovanou školní zahradou, která skýtá možnosti rozmanitých pohybových aktivit dětí MŠ i žáků ZŠ ve zdravém přírodním prostředí. Obec leží na hlavní silnici mezi městy Chotěboř - Ždírec nad Doubravou na hlavním tahu Praha, Brno, Pardubice, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou. Zároveň obcí prochází železnice směr Havlíčkův Brod - Pardubice. Autobusová a železniční obslužnost obce je vynikající. Dobré pracovní příležitosti v blízkých městech (Chotěboř 8 km, Ždírec nad Doubravou 2 km), stavební příležitosti v obci a především atraktivní přírodní podmínky a krásy zvyšují zájem o bydlení v obci i přísun nových obyvatel.

Vyučování probíhá v budově školy, ve které je zároveň umístěna školní jídelna a školní kuchyně. Budova školy je dále propojena s novější přístavbou, ve které se nachází mateřská škola. Celkové prostředí školy je klidné, vlídné a nestresující, děti ho znají odmalička a to přispívá k jejich klidnému přechodu z MŠ do ZŠ a jejich vstupu do školní výuky. Celková klidná domácí atmosféra školy se odráží na vztazích mezi žáky a zaměstnanci školy.

Školní družina je v provozu od 1. 9. 2021. Všichni žáci jsou místní a jejich věkové rozpětí je 6-11 let. Volnočasové aktivity vyplňuje škola rozmanitou zájmovou činností žáků a dále také místní dobrovolné spolky - hasiči, TJ Sokol.

zdroj: https://www.obecsobinov.cz/historie-skoly/