Škola v přírodě 13. - 15. 5. 2024

Termín:  13. - 15. května 

Místo: v areálu Kempy na Seči

Škola v přírodě zajišťuje nejen pobyt dětí na zdravém vzduchu, ale utužuje i kolektiv. Děti se učí samostatnosti, soběstačnosti, pomáhají si, jsou jeden druhému oporou. Učitelé a děti mají možnost poznat se navzájem jinak - při situacích, které nejsou ve škole běžné. Pobyt je zaměřen na poznávání přírody, vycházky do okolí, hry v lese, uměleckou činnost a důraz je kladen na všestranné sportovní vyžití dětí.

Cena pobytu:  3 100 Kč (ubytování s plnou penzí a obědem v den odjezdu a s dopravou). V ceně je úrazové připojištění a pojištění stornopoplatků až do výše 80 % ceny školy v přírodě v případě nemoci potvrzené lékařem.

Školu v přírodě bude zapotřebí uhradit do 15. dubna 2024 na účet školy 1124425339/0800. Při převodu na účet nezapomeňte přidat jméno dítěte, abychom mohli platbu identifikovat!

Zaměření školy v přírodě:  Sportovně zážitkový

Účastníci: 1. – 5. ročník ZŠ + děti předškolního věku z MŠ

Co s sebou: Dostatek vhodného oblečení na hry a pobyt v přírodě. Přesný seznam věcí obdržíte v dostatečném předstihu před odjezdem. 

V den odjezdu budete odevzdávat: kartičku pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti (prohlášení rodičů), případné léky, které dítě užívá. 

Zbývá už jen objednávka dobrého počasí....

Těšíme se na krásné společné zážitky!