Zápis do první třídy


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Milé děti, milí rodiče, 

zveme Vás k zápisu do 1. ročníku.  

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky. 

Děti, které měly v loňském roce odklad, se musí také dostavit k zápisu. S sebou doneste Rozhodnutí o odkladu.

Vzhledem k celkové kapacitě školy máme pro školní rok 2024-2025 ve třídě budoucích prvňáčků 26 míst. Všechny podrobné informace a odpovědi na vaše otázky dostanete během zápisu.

Na žáčky budoucí 1. třídy se těší paní učitelka Štěpánka Polívková. 


Den otevřených dveří

Než nastane den opravdového zápisu, můžete si prohlédnout naši školu 26. března, kdy se bude konat Den otevřených dveří. 


Návštěvy ve škole

Naše budoucí prvňáčky zveme pravidelně na návštěvy do školy, snažíme dětem i Vám školu co nejvíce přiblížit. Zván je každý, kdo se chce k nám přijít podívat. 

Cílem setkání je hravou formou připravit děti na vstup do školy a ověřit jejich školní zralost. Během lekcí se zaměříme na rozvoj hrubé a jemné motoriky, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, slovní zásoby, řečového projevu a početních dovedností. Děti si prohlédnou svoji budoucí třídu, seznámí se s novým prostředím a budoucími kamarády.

Termíny setkání: 7.3., 4.4., 2.5., 6.6. (vždy první čtvrtek v měsíci), od 8.00 – 8.45 v 2. třídě ZŠ

Na žáčky budoucí 1. třídy se těší paní učitelka Štěpánka Polívková.

Budeme na Vás se těšit!  


Postup při žádosti o přijetí

 1. Stáhněte si Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a Dotazník pro rodiče žáka. Prosím vyplňte oba tyto dokumenty.
 2. K zápisu potřebujete občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
 3. Všechny dokumenty (žádost o přijetí, dotazník pro rodiče žáka, rodný list dítěte a občanský průkaz) přineste s sebou k zápisu.
 4. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení nejpozději do 30 dnů a budete o něm informováni dle registračních čísel prostřednictvím webové stránky školy nebo vyvěšením na hlavním vchodu školy. Registrační číslo Vám bude sděleno při zápisu.
 5. Pokud se dítě nemůže zúčastnit zápisu, oznamte tuto skutečnost mailem na adresu skola@obecsobinov.cz nebo telefonicky 607 186 083. Dohodneme se na náhradním termínu.


Postup při žádosti o odklad

Pokud chcete podat žádost o odklad a nebudete se účastnit zápisu, informujte prosím školu mailem do 9. dubna 2024 na adresu skola@obecsobinov.cz nebo telefonicky 607 186 083.

 1. Stáhněte si Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025 a Dotazník pro rodiče žáka. Dokumenty prosím vyplňte.  
 2. Přiložte také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 3. Okopírujte rodný list dítěte (nemusí být ověřená kopie). Po ověření Vámi uvedených údajů bude kopie rodného listu školou skartována. (Kopie rodného listu slouží pouze k ověření totožnosti účastníka správního řízení.)
 4. Všech pět dokumentů (žádost o odklad, dotazník pro rodiče žáka, kopii rodného listu, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa) je možné doručit:
 • datovou schránkou: fxjmhnu 
 • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): skola@obecsobinov.cz
 • poštou (doporučený dopis)
 • vhodit do schránky (schránka je umístěna na hlavních dveřích vchodu školy) 
 1. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů. Rozhodnutí o odkladu Vám bude zasláno na Vámi uvedenou kontaktní adresu.
 2. Jestliže ještě nemáte k dispozici doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, zašlete žádost bez těchto dokumentů a dodejte je ihned, jakmile je obdržíte. 
  

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na skola@obecsobinov.cz , tel.: 607 186 083

Těšíme se na setkání!

Zuzana Nepovímová, ředitelka školy


Kontaktní údaje

Datová schránka školy: fxjmhnu

E-mail: skola@obecsobinov.cz

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Sobíňov, okres Havlíčkův Brod

              582 62 Sobíňov 215


Dokumenty ke stažení

Desatero pro prvňáčky

Než vašeho budoucího prvňáčka pošlete v září poprvé do školy, velmi mu ulehčíte celou situaci tím, že ho povedete už nyní k samostatnosti. Pokud zvládne následující desatero, nebude mít při startu ve škole žádné potíže.

 • Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče, umím pozdravit.
 • Umím správně vyslovit všechny hlásky (nebo chodím trénovat výslovnost na logopedii).
 • Umím komunikovat s dospělými, klást otázky, srozumitelně se vyjadřovat ve větách.
 • Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce mašličku.
 • Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 • Dokážu si sám uložit věci do školní tašky.
 • Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 • Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 • Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

Pokud pozorujete u svého dítěte některé z následujících projevů, není třeba panikařit, je však vhodné poradit se s pediatrem nebo učitelem u zápisu.

 • Neorientuje se v základních údajích: jméno - věk - bydliště.
 • Nechce odejít od rodičů, brání se, pláče.
 • Nenavazuje kontakt, nemluví, je bázlivé, omezená slovní zásoba.
 • Chování - bez zábran přílišná uvolněnost - strach - neklid - odmítá pracovat.
 • Snadno se rozptýlí, je nesoustředěné.
 • Bez pomoci není schopno plnit příkazy.
 • Přerušuje práci, odmítá pracovat, vstává z místa, zpívá si, breptá.
 • Celkově se jeví se jako příliš dětské, hravé, rozumově opožděné.
 • Má potíže s vyjadřováním, má malou slovní zásobu.
 • Má problémy s výslovností: r, ř, sykavky, k, b, d, m, n.
 • Špatný řečový projev - není plynulý, zadrhává, koktá, mluví překotně.
 • Má problémy s gramatikou - nesprávný slovosled, časování, skloňování.
 • Má problémy s určováním geometrických tvarů.
 • Má problémy s určováním barev.
 • Problémy s prostorovou orientací: vlevo - vpravo, vzadu - vpředu, nahoře - dole.
 • Problémy v matematických pojmech méně-více, určení počtu, číselnou řadu neuvádí.
 • Při kreslení - kreslení levou rukou, nesprávné držení tužky, celková neobratnost v jemné motorice.
 • Tempo práce - pomalé - zbrklé.
 • Neumí si umýt a utřít ruce, neumí si svléknout oblečení.
 • Nedokáže vyprávět, co přes den zažilo.
 • Nemá zájem hrát si s vrstevníky, straní se jich.
 • Jedná extrémně agresivně.