Projekty

Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům se naše Základní škola a Mateřská škola Sobíňov, okres Havlíčkův Brod může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,05 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 0,61 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 31,67 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2 krát.

Došlo také k úspoře 326,00 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 326 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 31,30 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 2 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 1,08 kg mědi, což stačí pro ražbu 193 1€ mincí, nebo 1,31 kg hliníku, který by stačil na výrobu 88 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Všem sběračům velký dík!


  • Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků ZŠ je realizováno pravidelně každý týden ve všech ročnících. 


  • Šablony OP JAK ZŠ a MŠ Sobíňov

  • Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.
  • Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

  • Zelená oáza ZŠ a MŠ Sobíňov

V říjnu minulého roku jsme podali žádost o grant s projektem nazvaným "Zelená oáza ZŠ a MŠ Sobíňov".
Projekt "Zelená oáza ZŠ a MŠ Sobíňov" se zabývá obnovou zahrady u ZŠ a MŠ, jejím zatraktivněním, a především změnou v užívání, a to ve spolupráci s komunitou a místními spolky a také v souladu s přírodou. Do realizace projektu bude zapojena široká veřejnost. V rámci projektu bude zahrada osázena novým rostlinným původním materiálem, vznikne zde také nová venkovní učebna-pozorovatelna a také výukový materiál pro ni.
Grantový program Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství. Nadace Partnerství existuje již od roku 1991 a za více jak dvacet let se z ní stala největší česká environmentální nadace.

Letos komise vybírala z téměř 150 projektů z celé ČR. Nakonec zvolila osmnáct z nich, které získali finanční podporu. Náš projekt uspěl, grantový příspěvek byl schválen v požadované výši 85 579 Kč


  • Ovoce, zelenina a mléko do škol