Projekty

  • Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků ZŠ je realizováno pravidelně každý týden ve všech ročnících. 


  • Šablony OP JAK ZŠ a MŠ Sobíňov

  • Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.
  • Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

  • Zelená oáza ZŠ a MŠ Sobíňov

V říjnu minulého roku jsme podali žádost o grant s projektem nazvaným "Zelená oáza ZŠ a MŠ Sobíňov".
Projekt "Zelená oáza ZŠ a MŠ Sobíňov" se zabývá obnovou zahrady u ZŠ a MŠ, jejím zatraktivněním, a především změnou v užívání, a to ve spolupráci s komunitou a místními spolky a také v souladu s přírodou. Do realizace projektu bude zapojena široká veřejnost. V rámci projektu bude zahrada osázena novým rostlinným původním materiálem, vznikne zde také nová venkovní učebna-pozorovatelna a také výukový materiál pro ni.
Grantový program Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství. Nadace Partnerství existuje již od roku 1991 a za více jak dvacet let se z ní stala největší česká environmentální nadace.

Letos komise vybírala z téměř 150 projektů z celé ČR. Nakonec zvolila osmnáct z nich, které získali finanční podporu. Náš projekt uspěl, grantový příspěvek byl schválen v požadované výši 85 579 Kč


  • Ovoce, zelenina a mléko do škol