Aktuality ZŠ

 • Poděkování za sběr

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

chtěli bychom touto cestou poděkovat za obětavost, ochotu a vstřícnost vám všem, kteří jste se sběru účastnili. Celkem bylo nasbíráno 1 458 kg papíru a 64 kg hliníku, za který jsme obdrželi částku 2 829 Kč.

Chceme rovněž poděkovat za to, že jste přispěli k ochraně životního prostředí tím, že starý papír a hliník bude druhotně využit.

Velmi děkujeme i zaměstnancům obecního úřadu za odvoz do sběrného dvora. 

Vyhodnocení všech sběrů za tento školní rok proběhne opět na konci školního roku.


 • Školní focení v pondělí 12. 6. 2023

V pondělí 12. 6. proběhne školní focení. Fotografovat nás bude pan Halama. Každému automaticky objednáme foto třídy, dále si můžete nechat udělat fotku jednotlivce (3 ks nebo více) nebo skupinek (sourozenci, kamarádi - kolik dětí na foto, tolikrát bude vyrobena, je potřeba se mezi sebou domluvit a zapsat do tabulky, kterou sdílíme v Bakalářích. 

Cena fotografií: velká 25 Kč

                           malá 18 Kč


 • Zahradní slavnost 20. 6. 2023 

V pátek si s dětmi sestavíme zdravý pestrý jídelníček a budeme si povídat o základech zdravé výživy s nutriční terapeutkou slečnou Štorkovou.

 • Pro žáky ZŠ.

 • Africké bubnování - 30. 5. 2023

S pomocí afrických bubnů djembe opět proklouzneme do tajů tradičních rytmů Západní Afriky, naučíme se vnímat rytmus celým tělem a rozvineme základní improvizační techniky. Budeme se učit hrát především na africké bubny djembe přímos rodilým Afričanem!

 • MŠ od 9 hodin
 • ZŠ od 10 hodin

 • Školní výlet: Zámek Žďár nad Sázavou 22. 5. 2023

Program:  Odkud je blízko ke hvězdám?

Děti prozkoumají hvězdy jako pomocníky pro měření času, jako tvary opakující se v přírodě i jako symboly, které září v uměleckých dílech. Pomocí pozorování i tvůrčí činnosti odhalí skrytý řád přírody, skrze který se seznámí s dílem architekta J. B. Santiniho. Při práci prozkoumají Muzeum nové generace i barokní opatství plné symboliky.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:
– člověk a jeho svět
– člověk a společnost
– umění a kultura
– dějepis
– výtvarná výchova
– lidé a čas

 • 1. stupeň ZŠ
 • odjezd v 8 hodin od školy vlastním autobusem
 • návrat na oběd (cca 11,30 - 12,00)
 • vybíráme 100 Kč - cena programu
 • doprava bude hrazena z pokladničky pro děti
 • s sebou: batůžek, svačinu (školní bude odhlášená), pití, drobný peníz na útratu

 • Taneční vystoupení žáků ZUŠ v chotěbořském kině 17. 5. 2023

 • ZŠ  + předškoláci
 • odjezd autobusem nebo vlakem cca v 9,15
 • návrat na oběd (11,45 ve škole)
 • vybíráme 20 Kč na program
 • doprava hrazena z pokladničky pro děti

 • Program hudební výchova s prvky MUZIKOTERAPIE 24. 5. 2023 od 10,45

Ve středu 24. 5. nás navštíví lektorka Renáta Piklová, s kterou budeme pomocí hudebních i nehudebních aktivit poznávat jednotlivé oblasti hudby, prožívat hudbu a kreativně ji tvořit.

ZÁMĚR:
Komunikace – verbální/nonverbální komunikace, práce s hlasem, dechem

Hudební oblast- hudební prožívání, kreativita, práce s rytmem, tempem, dynamikou, melodií, s různými hudebními nástroji

Psychosociální oblast – sociální kompetence, sebeuvědomění, seberealizace, sebevyjádření, sebeúcta, sebeprosazení, adaptibilita, sociabilita, mezilidské interakce, kooperace, motivace

Emocionální oblast – emoční inteligence, znalost a zvládání vlastních emocí, vnímavost k emocím ostatních

Kognice – pozornost, vnímání, paměť, fantazie, učení • Sběr papíru a hliníku

+ pomerančové a citronové kůry

termín: od 9.5. do 12.5. 


 • Pozvánka: Rodinná konference Kraje Vysočina

Konference je na na téma: Výchovné a vzdělávací problémy a poruchy u dětí a dospívajících, která se bude konat v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 16. 5. 2023 od 9:00 do 15:00 hodin. 


 • Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Díky svým žákům, rodičům, prarodičům a všem přátelům školy se škola Sobíňov může v roce 2023 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 88 kg. 

Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.


 • Projekt Den Země a Čistá Vysočina 21. 4. 2023

 • Den Země v Sobíňově 22. 4. 2023 - KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA

 • Výsledky zápisu do ZŠ

Výsledky zápisu do základní školy jsou zveřejněny na webu školy a ke stažení zde: Zveřejnění výsledků 2023

Na budoucí prvňáčky se budeme těšit na další plánované hodině pro předškoláky ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 8 hodin.


 • Velikonoční výstava "Křesťanské a lidové tradice našeho kraje" na zámku v Hoješíně 5. 4. 2023
 • velikonoční program pro MŠ a ZŠ
 • odjezd: v 8 hodin autobusem od školy (doprava hrazena z Pokladničky pro děti)
 • návrat: v 11,30 na oběd
 • s sebou: žáci ZŠ - batůžek, svačinu (školní je odhlášená), pití, drobný peníz (možnost si koupit svíčky, mýdla...), ale není nutné, přezůvky si vezmeme ve škole do batůžku

 • Úspěch v okrskovém kole recitační soutěže

V okrskovém kole recitační soutěže v Chotěboři (30.3.2023) obsadila v 1. kategorii 1. místo Laura Francová.

Laurince moc gratulujeme k úspěchu! Všem recitátorům děkujeme za milou reprezentaci. 

Laura postupuje do okresního kola, které se uskuteční opět v DDM Chotěboř 20.4.2023. 

Budeme držet palce!


 • Školní kolo v recitaci a postup do okrskového kola

22. 3. 2023 se konalo školní kolo v recitaci. 

V 1. kategorii (2. a 3. ročník) obsadili první 3 místa Laura Francová, Stela Kampová, Tomáš Janáček a v 2. kategorii (4. a 5. ročník) Denisa Matějková, Eva Vytisková a Nikol Eisová. Tito žáci postupují do okrskového kola soutěže, které se uskuteční 30.3.2023 v DDM Chotěboř.


 • Projektový den "Kurz přežití ve světě financí" v pondělí 3. 4. 2023
 • pro žáky 4. a 5. ročníku 
 • místo konání: ZŠ Oudoleň
 • odjezd: v 7,35 od školy (doprava zajištěna transitem od SDH)
 • návrat na oběd ve 12,35
 • S sebou: vlastní svačinu, pití, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo
 • cíl: Děti zábavnou formou nahlédnou do světa dospělých, vyzkouší si hospodaření domácnosti, uvědomí si, co všechno je potřeba do domácnosti pořídit a poznají starosti dospělých. Učí "nežít si nad poměry". 
 • Kurz přežití ve světě financí

 • Změna termínu jarních prázdnin ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče,
je oficiálně potvrzeno z MŠMT, že termín jarních prázdnin ve školním roce 2023/2024 bude
v Kraji Vysočina přesunut na 12. 2. – 18. 2. 2024 (původní termín 26. 2. – 3. 3. 2024).
Kraj Vysočina požádal MŠMT o změnu termínu jarních prázdnin v roce 2024 z důvodu
pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2024 v Novém Městě na Moravě ve dnech 5. 2. – 18. 2.
2024. 


 • Beseda a diskuze s Policií ČR na téma šikana  - pátek 31. 3. 2023 od 10 hodin

 • Vítání jara - vynášení Morany 21. 3. 2023

Už od pradávna se říkalo, že zima bude pryč tehdy, až ji děvčata vynesou ze vsi a utopí v potoce. Symbolem zimy byla Morena, Morana, Mařena či Smrt nebo Smrtka. Moranu společně vytvořily děti z MŠ a školní družiny a právě dnes nastal okamžik, kdy jsme ji hodili do vody a vyprovodili písničkou: Mora, Mora, Morana, zima už je za náma, hej, hej, hej, už se nevracej!" Těšíme se na jaro!


 • Nabídka: Příměstský tábor Dávný indiánský příběh 7. -  11. 8. 2023


 • Nabídka: Multisportovní tábor od Ski Fanatic 10. - 14. 7. 2023 


 • Sportovní den 17. 3. 2023


 • Maškarní karneval 10. 3. 2023


 • Taneční workshop pro děti 25. 3. 2023


 • Projekt Prevence dětských úrazů 3. 3. 2023

V pátek od 10 hodin proběhne program Prevence dětských úrazů. Cílem programu je snížit množství a závažnost úrazů u dětí. Beseda je na téma rizika a prevence úrazů ve škole, v domácnosti, ve volném čase či při sportu, správné chování chodců a cyklistů, používání ochranných pomůcek a nácvik poskytování první pomoci vč. komunikace s operátorkou zdravotnické záchranné služby.

Náklady na projekt hradí v plném rozsahu Kraj Vysočina, pro školy a žáky jsou tyto aktivity zcela bezplatné. 

Více o programu zde.


 • Poplatek za družinu

Vážení rodiče,

do konce února vybíráme poplatek za družinu na 2. pololetí (500 Kč). Lze platit hotově ve škole nebo na účet školy: 1124425339/0800 (uveďte jméno dítěte).

Děkujeme.


 • Pololetní prázdniny ZŠ

V pátek 3. 2. 2023 mají žáci ZŠ pololetní prázdniny. Mateřská škola zůstává v provozu. 


 • Info: Beseda o výrobě knihy spojená s autorským čtením

 • v pondělí 16 1. od 10 do 11 hodin
 • 40 Kč / hrazeno z pokladničky pro děti (advent, sběr)
 • autor Josef Beneš
 • možnost si také knihu koupit- viz leták • Rodináře Kraje Vysočina pro 1. pololetí 2023

Dovolujeme si Vám nabídnout přehled všech RODINÁŘŮ, které připravili odborníci z Kraje Vysočina.

Rodináře Kraje Vysočina jsou online semináře, které umožňují rodičům z pohodlí domova setkání se špičkovými "rodinnými" lektory. Zaměřují se především na správné fungování rodinných a partnerských vztahů, překonávání a předcházení konfliktů a nepříjemností, které rodinný život běžně přináší a problémům ve výchově a vzdělávání dětí. Rodináře jsou zdarma.

Více informací a odkazy pro vysílání Rodinářů naleznete ZDE.


 • Info: Ptačí hodinka 6. - 8. ledna

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické každoroční sčítání ptáků na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. 

Naše škola se již podruhé zapojí do celorepublikové akce sčítání ptactva - Ptačí hodinka.
Se školáky opět budeme sčítat ptáčky v pátek 6. ledna a už nyní se těšíme na výsledky pozorování.

Ptáte se, jak se zapojit? Odpověď najdete na https://ptacihodinka.birdlife.cz/jak-se-zapojit-podrobneji/#/ • Info: Kroužek KERAMIKY- začínáme v úterý 10. ledna

1. skupina (starší žáci) začínají v 13,00 - 14,00

2. skupina (mladší žáci)  začínají v 14,00 - 15,00

Pro dodatečné přihlášení kontaktujte tř. učitelku nebo 607 186 083.

Platba: 450 Kč (4 lekce) se bude vybírat na první lekci

Lektor: Lenka Sedláková


 • Zvýšení ceny oběda pro cizí strávníky od 1. 1. 2023

Dobrý den,

z důvodu neustále se zvyšujících cen potravin a provozních nákladů Vám s politováním oznamujeme zvýšení ceny oběda pro cizí strávníky s účinností od 1 . ledna 2023 na 80 Kč.

Děkujeme za pochopení a věříme, že i nadále budete našimi věrnými strávníky.


 • Krásné Vánoce

Krásné svátky a jen to nejlepší do nového roku přejí všichni ze sopotské školy! 


 • Program vánočního týdne 19. - 22. 12. 2022

PONDĚLÍ:

 • před svačinou Výstava vánočních stromečků na OÚ
 • po svačině Výukový program - lektor A. Stejskalová

ÚTERÝ:

 • KINO - NEJVĚTŠÍ DAR - od 9 hodin (vlakem v 8.16, autobusem v 11.15 zpět)
 • placeno z pokladničky (sběr, advent, trhy)
 • milé kuchařky nám přichystají svačinu s sebou 😊

STŘEDA:

 • po svačině vycházka do lesa - KRMENÍ LESNÍ ZVĚŘE (teplé oblečení)
 • děti si přinesou mls do krmelce 😊

ČTVRTEK:

 • první dvě vyučovací hodiny VÁNOČNÍ PLES/DISKOTÉKA
 • po svačině ROZDÁVÁNÍ DÁREČKŮ VE TŘÍDĚ
 • výuka do 11,40, pak oběd
 • hurááá domů😊, školní družina v provozu do 16 hodin.

 •  Info: Exkurze do Prahy pro 4. a 5. ročník

Vážení rodiče,
v úterý 13. 12. 2022 pojedeme na výlet do Prahy. Dopoledne navštívíme Národní muzeum a odpoledne pražské památky a užijeme si nazdobenou vánoční Prahu.
Sraz je v 7:05 na vlakovém nádraží a vrátíme se v 19:41 vlakem.
Vybíráme 350 Kč na jízdenky a vstupenky.
S sebou si děti vezmou vhodné pohodlné oblečení, dostatek jídla a pití a kapesné dle Vašeho uvážení, kopii kartičky pojišťovny.
V případě dotazů nás kontaktujte.
S pozdravem Jana Kampová a Štěpánka Polívková 


 • Přijďte si s námi zazpívat - Česko zpívá koledy

Sejdeme se 7. prosince 2022 v 18 hodin u betlému před úřadem, abychom si společně opět zazpívali koledy a prožili příjemný adventní čas. 


 • Poděkování - Advent v Sopotech

Upřímně děkujeme rodičům, prarodičům a všem nadšeným cukrářům za výborné a krásně nazdobené vánoční cukroví. Poděkování patří také všem, kdo se na akci Advent v Sopotech podíleli, zvláště pak všem účinkujícím dětem. Vánoční atmosféru na zcela zaplněné sopotské návsi vykouzlila nejen vůně svařeného vína a dobrot z grilu, ale také záře a teplo z finských svící. Vše si připravili ochotní a šikovní tatínkové a dobrovolníci, kterým patří veliký dík.

Další poděkování patří všem zaměstnancům školy za snahu, nadšení, zodpovědnost a pečlivost, s jakou přistupují ke své práci.  

Děkujeme samozřejmě také všem divákům a návštěvníkům za finanční podporu - výnos této vánoční akce je ve výši 27 055 Kč. Tato vybraná částka bude použita na příspěvky (výlety, dopravy, odměny) pro děti. Čerpání těchto prostředků můžete sledovat na odkaze Pokladnička pro děti - sběr, advent a jiné akce, který je trvale umístěný na úvodní stránce webu školy.

Přejeme všem mnoho sil a nadšení do další spolupráce, na kterou se již teď těšíme! 

S přáním krásného adventu

za kolektiv školy, Zuzana Nepovímová


 • Bruslení 24. 11. 2022 - Zimní stadion v Chotěboři

 • čtvrtek 24. 11. pro 1. stupeň - odjezd v 9,26 vlakem, návrat na oběd v 11, 29 busem
 • vhodné oblečení, náhradní spodní oblečení na převlečení v případě propocení
 • brusle, přilbu (lyžařská, cyklistická), sportovní rukavice
 • cena 25 Kč vstup (doprava - hrazena ze sběru)

  • Pozvánka na třídní schůzky

  Vážení rodiče,

  zveme Vás všechny na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 22. listopadu 2022 v kmenových třídách od 16,00 hodin.

  Těšíme se na Vaši účast. 


  • Pozvánka: Advent v Sopotech


  • Poděkování za sběr

  Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, 

  chtěli bychom touto cestou poděkovat za obětavost, ochotu a vstřícnost vám všem, kteří jste se sběru účastnili. Celkem bylo nasbíráno 1 020 kg papíru a 64 kg hliníku, za který jsme obdrželi částku 2 478 Kč.

  Chceme rovněž poděkovat za to, že jste přispěli k ochraně životního prostředí tím, že starý papír a hliník bude druhotně využit.

  Vyhodnocení všech sběrů za tento školní rok proběhne opět na konci školního roku.


  • VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA žáků a studentů z mikroregionu Podoubraví "Evropa, ve které chci žít: Evropa 2050"

  Svazek obcí Podoubraví se zapojil do evropské výtvarné přehlídky s názvem Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050. Tato přehlídka byla vyhlášena Univerzitou Karlovou, spolkem W&ART a Českými centry v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě EU. Přináší možnost zjistit, jak naše mladá generace vidí rok 2050, až bude dospělá a jak by si představovala vývoj v našem regionu či oboru nebo jakou má vizi z pohledu celé Evropy.

  Z našeho mikroregionu se zapojili žáci a studenti z těchto škol: ZŠ Smetanova, Chotěboř, ZUŠ Chotěboř, ZŠ a PŠ Chotěboř, Gymnázium Chotěboř, VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, ZŠ Havlíčkova Borová, ZŠ Libice nad Doubravou, ZŠ Maleč, ZŠ Nová Ves u Chotěboře, ZŠ Sobíňov a ZŠ Ždírec nad Doubravou.

  Celkem se nám shromáždilo kolem 180 výkresů a děl a z toho jich šest postoupilo do užšího výběru v rámci evropského kola. Tato díla budou vystavena a oceněna v Karolinu 22. 11. 2022 na vernisáži, která celý tento mezinárodní projekt ukončí.

  Všechna shromážděná díla žáků a studentů z našeho mikroregionu Podoubraví pak můžete vidět na naší regionální výtvarné přehlídce, kterou jsme uskutečnili ve spolupráci s Juniorem DDM-SVČ Chotěboř. Přehlídka bude veřejnosti přístupná od 24. října do 16. listopadu v Junioru DDM-SVČ Chotěboř v předsálí velkého sálu. Výstavu můžete navštívit každý všední den v době od 9:00 do 18:00 hodin.

  Za Svazek obcí Podoubraví a kolektiv Junioru Vás srdečně zvu na naši regionální přehlídku s názvem "Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050".

  VŠEM ZÚČASTNĚNÝM ŽÁKŮM A STUDENTŮM A TAKÉ UČITELŮM, KTEŘÍ JIM PŘI PRÁCI POMÁHALI, MOC DĚKUJEME.

  Ing. Dita Benáková

  Svazek obcí Podoubraví


  • Podzimní prázdniny v ZŠ

  Ve dnech 26. - 27. října 2022 mají žáci ZŠ podzimní prázdniny. Mateřská škola zůstává v provozu. 


  • Pozvánka na DÝŇOHRÁTKY


  • Info: Sběr papíru a hliníku

  Vážení rodiče,

  ve dnech 21. - 25. října budeme vybírat vytříděný papír a hliník. Budeme rádi, když dovezete starý papír (noviny, časopisy, letáky) svázaný do balíčků (nesmí být v kartonových krabicích) a hliník (sešlápnuté plechovky od nápojů, vymytá víčka od jogurtů apod. ).

  Během celého roku sbíráme sušenou pomerančovou a citrónovou kůru, baterie a monočlánky a drobný elektroodpad (rychlovarné konvice, fény, nabíječky, staré mobily apod.).

  Za peníze získané sběrem pořídíme dětem výtvarné pomůcky či přispějeme na výlety a další školní akce.

  Děkujeme za spolupráci

  kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ


  • Tematická beseda Šprýmy s rýmy

  Beseda pro 2. - 5. ročník.

  Šprýmy s rýmy = co je poezie, co je rým, co je verš, děti si zahrají na básníky, přečteme si básničky, říkadla a potrápíme jazýčky jazykolamy...

  22.9.  Knihovna Ignáta Herrmanna v Chotěboři v 10:00

  Cesta do Chotěboře vlakem v 9:26 (po svačině), příjezd zpět do Sobíňova na oběd v 12.35. Žáci si přinesou učivo na první 2 vyučovací hodiny. S sebou drobnou svačinu a pití. Beseda je zdarma, cestovné hradí škola.   • Logická olympiáda - registrace do 30. září


  • Nabídka: Mažoretky v Chotěboři


  • Kurz první pomoci 8. 9. 2022

  Ve čtvrtek 8. 9. od 10.00 hodin proběhne ve škole program pro děti zaměřený na první pomoc od záchranářů z Jihomoravského kraje. Děti budou aktivně zapojeny do programu. Cena za dítě/20,-.
  • Změna začátku výuky

  Od 1. září 2022 bude výuka začínat v 8,00 hodin, školní družina je v provozu od 6,30.  • Informativní schůzka s rodiči

  Zveme vás na schůzku, kde si řekneme vše potřebné k novému školnímu roku, v pondělí 5. 9.  v 16:00 hodin ve školní jídelně.   • Navýšení cen stravného od 1. 9. 2022 

  Vážení rodiče, informujeme Vás o navýšení cen stravného, z důvodu navýšení nákladů na potraviny i energie. 

  Více najdete na Školní jídelna / Informace - jídelna

  Děkujeme za pochopení!   • Zahájení nového školního roku

  Milé děti, vážení rodiče,

  nový školní rok 2022/2023 zahájíme v základní škole ve čtvrtek 1. září v 8:00.
  Všichni se sejdeme společně ve svých třídách.
  Předpokládaný konec vyučování v ZŠ je v 9:00 hod. Stravování mají všichni žáci ZŠ v tento den odhlášeno.

  Školní družina bude již od čtvrtka 1. 9. v provozu. V případě, že bude Vaše dítě zůstávat ve čtvrtek po zahájení školy v družině, přihlaste mu stravování nejpozději v pondělí 29. 8. do 10 hodin na telefonním čísle 736 195 942.

  V pátek 2. 9. budou mít všechny třídy vyučování (třídnické hodiny) do 11:40, pak půjdou na oběd. Stravování pro všechny žáky je od pátku automaticky přihlášeno. Od pondělí 5. 9. 2022 bude probíhat výuka dle rozvrhu.

  Mateřská škola bude v běžném provozu od pondělí 29. 8. 2022.

  Přejeme krásné poslední dny prázdnin a už se na vás moc těšíme!

  Kolektiv zaměstnanců školy


  • Zápis: Současný a kreativní tanec 


  • Prázdninový provoz školní jídelny

  Oznamujeme všem strávníkům, že v období od 11. 7. 2022 do 26. 8. 2022 bude školní jídelna uzavřena. Provoz bude obnoven v pondělí 29. 8. 2022.


  • Ukázka myslivosti - v pondělí 27. 6. 2022

  Je červen - měsíc myslivosti, a proto nám odborníci z místního mysliveckého spolku předvedou výcvik loveckých psů, pohovoří o povinnostech i radostech " mysliveckého řemesla", připomenou dětem zásady chování v přírodě a také přidají důležité rady pro chov psů. Čeká nás i ukázka loveckých trofejí.

  Program proběhne od 9,30 - 10,30.


  • Preventivní program - Požární stanice Havl. Brod - středa 22. 6. 2022

  • odjezd v 7,45 vlastním busem
  • návrat na oběd
  • akce je zdarma, doprava bude hrazena ze sběru
  • s sebou: svačinu (školní bude odhlášená), pití

                              pohodlné oblečení


  • Cyklovýlet 1. + 4. ročník

  V pátek 17. června se pojedeme podívat na závody školních posádek dračích lodí na Řeku na kole.

  S sebou: svačinu (školní bude odhlášená), pití, drobné kapesné - bude možné zakoupit něco na zub (není nutné)

                  sportovní obuv a oblečení

                  helmu a kolo

  Budeme vyrážet v 8, 15, návrat na oběd.


  • Výlet ZŠ + MŠ - Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem

  Termín:

   • v úterý 14. 6. 2022, odjezd od školy v 7,45 hod vlastním autobusem
   • začátek a konec programu: 9 - 11,00 hod

  Program:

  S sebou:

  • batůžek: svačinu, pití, peníze (pouze na to, co si budou chtít děti koupit)

                             MŠ bude mít školní "cestovní" svačinku

                             ZŠ bude mít školní svačinu odhlášenou

  • pohodlné oblečení

  Návrat:

  • okolo 12. hod na oběd

  Cena:

   • 150 Kč/žák - pouze program (částka za dopravu bude zaplacena z peněz za sběr)

  • Info: Přijmeme učitel/ku 1. stupně

  Přijmeme učitel/ku 1. stupně v malotřídní škole - zkrácený úvazek cca 12 hod., PD Po - Pá, doba určitá 1 rok s možností prodloužení - písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: skola@obecsobinov.cz ,+420 607 186 083.


  • Info: Olympiáda Podoubraví 2022

  Ve středu 1. června se koná Olympiáda tradičních i netradičních, sportovních i nesportovních disciplín na Základní škole Ždírec nad Doubravou.

  Sraz: 7:20 na vlakovém nádraží (děti z ranní družiny přivede na vlak paní družinářka)

  Návrat: Olympiáda má předpokládaný konec v 12:30, pak pojedeme na oběd, proto půjdou děti ze školy až kolem jedné.

  S sebou: Do baťůžku svačinu a dostatek pití (školní svačinu budou mít všechny děti odhlášenou), vhodné sportovní oblečení na ven i dovnitř (kolektivní sporty budou probíhat v tělocvičně a atletické venku). Na místě bude možnost koupit si občerstvení, děti s sebou mohou mít i drobné kapesné.


  • Info: Ukončení zájmových kroužků

  Vážení rodiče,

  činnost zájmových kroužků (Sborový zpěv, Výtvarné tvoření, Čtenářský klub, Angličtina a Klub logických a deskových her) pro školní rok 2021/22 bude k 31. 5.2022 ukončena.

  Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě zůstalo po dobu, po kterou docházelo do kroužku ve škole, může bezplatně využít školní družinu. Prosím kontaktujte nás prostřednictvím třídního učitele nebo na tel. čísle: 736 198 470.

  Děkujeme.


  • Info: Divadlo Chotěboř

  Ve středu 25. května 2022 pojedeme na divadelní představení Petr Pan, které si připravili žáci a pedagogové chotěbořské ZUŠ.

  Představení začíná v 9:30 v sokolovně.

  Odjedeme od školy v 8:16 vlakem a přijedeme vlakem ve 12:31, pak půjdeme na oběd, proto půjdou děti ze školy až před 13. hodinou.

  Na představení vybíráme 30 Kč za žáka.

  S sebou svačinu a pití do baťůžku, pláštěnku a případné drobné kapesné na zmrzlinu.

  Školní svačinu budou mít všichni žáci odhlášenou.


  • Sběr papíru a hliníku 30. 5. - 3. 6. 2022

  Vážení rodiče, 

  vytříděný papír a hliník budeme vybírat v týdnu 30. 5. - 3. 6. 2022. Budeme rádi, když dovezete starý papír (noviny, časopisy, letáky) svázaný do balíčků (nesmí být v kartonových krabicích) a hliník (sešlápnuté plechovky od nápojů, vymytá víčka od jogurtů apod. ).
  Do tohoto termínu můžete přinést i nasušenou pomerančovou a citrónovou kůru.
  Za peníze získané sběrem pořídíme dětem výtvarné pomůcky či přispějeme na výlety a další školní akce.
  Děkujeme za spolupráci
  kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ


  • Info: Přijmeme uklízečku/školnici - výběrové řízení UKONČENO

  Od 22. 8. 2022 přijmeme uklízečku/školnici na plný pracovní úvazek.

  • pracovní doba 6,30 - 15,00 
  • hrubý plat od 18 000 Kč / měsíc

  • tel. kontakt: 607 186 083 (hlásit se můžete do 22. 5. 2022)


  • Zápis 2022/2023 - Ukrajina

  Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - vztahující se na děti - uprchlíky z Ukrajiny, bude ve čtvrtek 2. června 2022 od 12:00 do 13:00. Počet přijatých dětí bude záviset na volných kapacitách školy.

  Více na: Zápis do první třídy


  • Školní focení v pondělí 6. 6. 2022

  V pondělí 6. 6. proběhne školní focení. Každému automaticky objednáme foto třídy, dále si můžete nechat udělat fotku jednotlivce (3 ks nebo více) nebo skupinek (sourozenci, kamarádi - kolik dětí na foto, tolikrát bude vyrobena, je potřeba se mezi sebou domluvit).


  • Světový den orientačního běhu

  Ve čtvrtek 12. 5. odpoledne pořádá Sportovní klub Chotěboř v parčíku V. Fialy akci k Mezinárodnímu dni orientace. Máte o možnost vyzkoušet si svoje orientační schopnosti na třech tratích. Poběží se s čipy, které si zúčastnění zapůjčí. Tratě zvládnou i menší děti s rodiči. V cíli na vás bude čekat sladká odměna, diplom a pexeso. 

  Informace najdete na stránkách: www.skchotebor.cz. 


  • Den matek


  • Kamarádi papoušci

  Datum představení: 2. 5. 2022

  Místo konání: ZŠ a MŠ Sobíňov

  Čas konání: 8:30 hod.

  Cena představení: 65 Kč (za dítě)

  Odkaz na webové stránky: Kamarádi papoušci (kamaradi-papousci.cz) 


  • 29. 4. 2022 Čarodějnice.


  • Den Země a Čistá Vysočina 22. 4. 2022

  V pátek 22. dubna proběhne projektový den plný nejrůznějších aktivit s tématikou ochrany planety. Společně se zamyslíme nad tím, jak úžasná je naše Země, co nám všechno nabízí a jak se my chováme na Zemi.  S pytli na odpadky se vydáme v rámci ekologické akce Čistá Vysočina do přírody posbírat vše, co do ní nepatří.

  Namotivujte se s námi písničkou o Zemi - Chválím tě Země má


  • Pozvánka na třídní schůzky 

  Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 20. 4. 2022 od 16.00 v kmenových třídách.

  Program:  prospěch a chování žáků

                    plánované akce


  • Osvědčení o přínosu pro životní prostředí


  • Pozvánka: Kurz keramiky pro veřejnost


  • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

   Vážení rodiče, zveřejňujeme organizační pokyny ohledně zápisu do 1. ročníku na naší škole. Zápis do 1. třídy proběhne prezenčně 6. 4. 2022. Více informací k zápisu.  • Projektový den - textilní tvorba

  - 16.3. (středa) v budově školy v době dopoledního vyučování

  - seznámení se s druhy textilu, tvorba textilních výrobků, dekorování (p.Jouklová)
  • Školní družina společně se čtenářským klubem navštíví místní knihovnu

  • čtvrtek 3. 3. 2022
  • 13,30 - 14,15
  • Povídání o sobíňovské knihovně, historii
  • vypůjčování, vracení knih

  • Humanitární sbírka pro Ukrajinu

  Ve spolupráci s městem Hlinsko, sběrné místo v naší vesnici :

  Mirka Kolářová

  Sobíňov 277 - zelený domek u hřbitova

  tel. 731 449 630

  POMOC PRO UKRAJINU MŮŽETE NOSIT

  16.00 - 18.00 hodin

  28.2. 2022 - 6.3.2022  • Poděkování za starý papír a hliník

  Vážení a milí sběrači,

  tím, že jste přinesli starý papír a hliník, přispějete svým dětem na pracovní pomůcky, sešity a mimoškolní akce. Celkem se vybralo 3 605 Kč

  Všem děkujeme.         


  • Bruslení v Chotěboři 1. 3. 2022

 • úterý 1. 3. pro 1. stupeň - odjezd v 9,26 vlakem, návrat na oběd v 11, 29 busem
 • vhodné oblečení, náhradní spodní oblečení na převlečení v případě propocení
 • brusle, přilbu (lyžařská, cyklistická), sportovní rukavice
 • cena 20 Kč vstup (doprava - hrazena školou)

  • Info: Náhradní lekce keramiky 2. 3. 2022

      Pro žáky, kteří chyběli na první lekci se bude konat ve středu 2. března od 13 hodin náhradní lekce.


  •  Návštěva chotěbořské knihovny 

  - tematická beseda Hrátky se zvířátky

  - 8.3. (úterý) pro 1. - 4. ročník

  - odjezd vlakem po 1. vyuč. hodině v 9.26 , návrat autobusem na oběd v 11. 29

  - exkurze zdarma, jízdné hradí škola


  • Kroužek keramiky - pokračování

  Pro velký zájem bude kroužek keramiky pokračovat i v únoru.

   1. skupina (žáci 1. a 2. ročníku) začínají v 11,45 - 12,45

  2. skupina (žáci 3. a 4. ročníku) začínají v 12,45 - 13,45

  Cena: 450 Kč (4 lekce) 

  Lektor: Lenka Sedláková


  • Sport: Lyžařský kurz v Hlinsku 11. 2. 2022  - závěrečná lekce

              Odjezd a příjezd opět od Obecního úřadu v Sobíňově. 

  • Info: Nová pravidla karantény a izolace s účinností od 31. 1. 2022


  • Sport: Lyžařský kurz v Hlinsku 28. 1. - 4. lekce

  Odjezd a příjezd opět od Obecního úřadu v Sobíňově.


  • Bruslení 2. 2. - Zimní stadion v Chotěboři

 • středa 2. 2. pro 1. stupeň - odjezd v 9,26 vlakem, návrat na oběd v 11, 29 busem
 • vhodné oblečení, náhradní spodní oblečení na převlečení v případě propocení
 • brusle, přilbu (lyžařská, cyklistická), sportovní rukavice
 • cena 20 Kč vstup (doprava - hrazena školou)

  • Sběr papíru a hliníku v únoru 2022

  Vážení rodiče,
  po úspěšné akci na podzim, kdy jsme za sběr získali 3596 Kč, budeme ve dnech 7. - 11.2. 2022 opět vybírat vytříděný papír a hliník. Budeme rádi, když dovezete starý papír (noviny, časopisy, letáky) svázaný do balíčků (nesmí být v kartonových krabicích) a hliník (sešlápnuté plechovky od nápojů, vymytá víčka od jogurtů apod. ).
  Během celého roku sbíráme sušenou pomerančovou a citrónovou kůru, baterie a monočlánky a drobný elektroodpad (rychlovarné konvice, fény, nabíječky, staré mobily apod.).
  Za peníze získané sběrem pořídíme dětem výtvarné pomůcky či přispějeme na výlety a další školní akce.
  Děkujeme za spolupráci
  kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ  • Info: Ptačí hodinka

  Naše škola se letos zapojila do celorepublikové akce sčítání ptactva - Ptačí hodinka.
  Se školáky jsme vyrazili sčítat dnes po obědě a máme zajímavé výsledky pozorování. Děti akce zaujala, a proto posílám odkaz na stránky birdlife, kde se můžete zapojit i jako jednotlivci nebo rodiny. Sčítání trvá do neděle, ale i mimo tento vyhrazený čas můžete využít rady na přikrmování nebo další pozorování.
  https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe


  • Náhradní lekce lyžování

  Dobrý den,

  vzhledem ke zlepšujícím se sněhovým podmínkám bychom Vám rádi oznámili, že náhradní lekce lyžování, za páteční zrušenou, proběhne ve čtvrtek odpoledne 13.1.2022 s odjezdem od základní školy ve stejný čas v jaký jezdí normálně. Čas odjezdu najdete v podrobném informačním dopise, který Vám byl zaslán před Vánoci.

  Pokud se některé z dětí nebude moci náhradní lekce zúčastnit, má možnost si vybrat náhradovou hodinu s instruktorem dle podmínek popsaných taktéž v podrobném informačním dopise.

  Přeji příjemně strávený víkend a těšíme se na svahu :)

  Za Tým Ski Fanatic

  Janáčková Barbora


  • Divadlo U dvou sluncí

  Datum představení:  28. 1. 2022

  Místo konání: ZŠ a MŠ Sobíňov

  Čas konání: 8:30 hod.

  Cena představení: 50 Kč (za dítě)

  V případě nepříznivé epidemiologické situace (Covid-19), bude představení pro děti přesunuto na náhradní termín.


  • Info: Páteční lyžování - ODLOŽENO

  Vážení rodiče,

  vzhledem k aktuálnímu počasí jsme nuceni páteční výukový program kurzu na lyžích pro Vaše dítě přesunout na jiný termín. Náhradní termín Vám bude oznámen ihned, jakmile bude znám.

  Děkujeme za pochopení a přejeme krásný den

  Za Tým Ski Fanatic

  Janáčková Barbora 


  • Info: Kroužek KERAMIKY- začínáme v úterý 11. ledna

   1. skupina (žáci 1. a 2. ročníku) začínají v 11,45 - 12,45

  2. skupina (žáci 3. a 4. ročníku) začínají v 12,45 - 13,45

  Pro dodatečné přihlášení kontaktujte tř. učitelku nebo 607 186 083.

  Platba: 450 Kč (4 lekce) se bude vybírat na první lekci

  Lektor: Lenka Sedláková  • Info: Lyžařský kurz

  Termíny: 07.01., 14.01., 21.01., 04.02., 11.2.2022

  Odjezd od školy: 12:45

  Předpokládaný příjezd ke škole: 16,45 - 17:00


  • Info: Vánoční prázdniny

  Všichni se na ně těšíme, i když letos budou krátké. Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. 12. a končí v neděli 2. 1. 2022. Po dobu prázdnin nebude fungovat ani školní družina, zavřená je i mateřská škola. Sejdeme se tedy v novém roce v pondělí 3. 1. 2022.  


  • Důležité: Karanténa tříd

  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v našem kraji dochází znovu k šíření onemocnění COVID-19, které vede k uzavírání tříd do karantén. Taková situace aktuálně vznikla i v naší škole. V přiložené tabulce uvádíme podrobnosti:

  ROČNÍK              KARANTÉNA                       NÁVRAT DO BĚŽNÉHO PROVOZU

                               OD - DO

  2. + 3.                 8. 12. - 14. 12.                       středa  15. 12. *

  * PODMÍNKA NÁVRATU: doložený negativní výsledek PCR testu, který byl proveden nejdříve 12. 12. 2021

  Doba karantény může být prodloužena, pokud se mezi dětmi a žáky v uzavřené skupině objeví další pozitivní případ.

  Sledujte pečlivě informační systém školy!

  V době nařízené karantény probíhá distanční vzdělávání prostřednictvím školního informačního systému (Bakaláři, MS Teams) , které je povinné. V době karantény a distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Oběd však nemůže vyzvedávat žák ani jiná osoba v karanténě. Na dotovaný oběd nemá nárok žák, který byl pozitivně testován na COVID-19. Obědy škola neodhlašuje, odhlášku musí zajistit zákonný zástupce na tel.: 736 195 942.

  Ošetřovné vystavuje dětský lékař na žádost zákonného zástupce. Vyžaduje-li pediatr potvrzení o nařízené karanténě třídy, musí zákonný zástupce požádat o tento doklad KHS pobočku v Havlíčkově Brodě - tel. 567 564 551, popř. Žďár nad Sázavou - tel.: 566 650 814.

  V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se i touto cestou obracíme na všechny zákonné zástupce s prosbou o zvýšenou kontrolu zdravotního stavu svých dětí. Pokud Vaše dítě vykazuje známky respiračního onemocnění, obracejte se telefonicky na příslušného dětského lékaře, který vyhodnotí situaci a určí další postup.

  V případě zjištění pozitivity Vašeho dítěte neprodleně kontaktujte ředitelku školy na tel.: 607 186 083.

  Touto prosbou chceme zajistit pro děti maximální délku trvání prezenční výuky.

  Děkujeme za pochopení a spolupráci - vedení školy


  • Akce: Mikuláš ve škole

  V pátek 3. 12. naší školu navštíví Mikuláš a kdo ví, jestli s sebou vezme i čerty s andílky.  Statečné děti dostanou za básničku nebo písničku maličkou odměnu. 


  • Kroužek robotiky v Chotěboři od 2. 12. 2021


  • Screeningové testování žáků: 

  Žáci, kteří budou 22. a 29. 11. 2021 ve škole, budou testováni antigenními testy.

  Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které navazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, a ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech základních a středních školách a konzervatořích zapsaných do školského rejstříku. Podrobné informace MŠMT ZDE.


  • Zrušeno: Kompletní adventní program (setkání seniorů, advent a trhy ve škole)

  Potvrzujeme to, čeho jsme se všichni obávali. Kvůli nepříznivé situaci se letos nebudou konat tradiční sobíňovské akce jako je vystoupení dětí na setkání seniorů, zpívání v kostele a vánoční trhy ve škole. 

  I přesto, že jsme přijali tato opatření, přípravy na Vánoce a vytváření vánoční atmosféry je ve škole v plném proudu. Všechny třídy se připravují na vánoční besídky, zpívají koledy, vyrábí dárky nejen pro rodiče, ale i pro seniory.
  Letos bude advent v naší sopotské škole sice bez návštěvníků, přesto doufáme, že si vše v klidu a ve zdraví užijeme.
  Děkujeme všem rodičům za výrobky a cukroví a přejeme krásné Vánoce. Kolektiv školy. 


  • Info: 

   V pátek 19. 11. - závěrečná lekce plavání v Hlinsku    


  • Info: Vánoční focení 4. 11. 2021

  Vážení rodiče,

  rádi bychom Vám nabídli vánoční focení dětí od profesionálního fotografa Martina Halamy. Fotografie jsou formou balíčku, kde je 6 fotografií různých velikostí za jednotnou cenu 180Kč s možností dodatečného objednání dalších fotografií. Je možné si vybrat ze čtyř různých pozadí - zvolená varianta D (viz. letáček) a případně využít i jinou rekvizitu.  • Pozvánka: 

     Vážení rodiče,

  pojďte s námi vykouzlit příjemnou podzimní atmosféru a zároveň si užít čas s dětmi společným tvořením.
  Zveme vás v pondělí 1.11. v 16 hodin do školy, kde budeme společně s dětmi tvořit podzimní dekorace z dýní.
  Dýně a další výtvarné potřeby budou k dispozici ve škole. Materiál si však můžete donést také sami dle vašich možností a nápadů. Čekat na nás bude i drobné občerstvení.
  A kdo bude mít zájem, může se s námi po vyrábění vydat krátkou stezkou odvahy k místnímu hřbitovu.
  Setkání je dobrovolné. Budeme však rádi, když se sejdeme v hojném počtu. Děti budou nadšené.
  Případné otázky rádi zodpovíme.
  Těšíme se na setkání.
  Za kolektiv ZŠ
  Mgr. Štěpánka Nová    • Pozvánka: 

           Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky dne 6. 10. 2021 od 16 hod.   • Info:

              V pátek 15. 10. - šestá lekce plavání v Hlinsku    


  • Pozvánka: Tenisová školička Ždírec nad Doubravou


  • Info: Sběr papíru a hliníku

  Vážení rodiče,

  ve dnech 22. - 26. října budeme vybírat vytříděný papír a hliník. Budeme rádi, když dovezete starý papír (noviny, časopisy, letáky) svázaný do balíčků (nesmí být v kartonových krabicích) a hliník (sešlápnuté plechovky od nápojů, vymytá víčka od jogurtů apod. ).

  Během celého roku sbíráme sušenou pomerančovou a citrónovou kůru, baterie a monočlánky a drobný elektroodpad (rychlovarné konvice, fény, nabíječky, staré mobily apod.).

  Za peníze získané sběrem pořídíme dětem výtvarné pomůcky či přispějeme na výlety a další školní akce.

  Děkujeme za spolupráci

  kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ


  • Info: Nabídka lyžování pro děti ze ZŠ

   Vážení rodiče,

   nabízíme lyžování pro děti ze ZŠ a MŠ (jezdily by společně).

   Kdo bude mít o lyžařský kurz zájem, obdrží přihlášku ve škole.


  • Info: 

          V pátek 17. 9. - druhá lekce plavání v Hlinsku                


  Exkurze za zvířátky - Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka - 20. 9. 2021

  • kdo: MŠ + ZŠ
  • kdy: v 8,30 (po první vyučovací hodině), děti dostanou svačinu s sebou
  • návrat: na oběd
  • program:

  - trvá asi 1 vyučovací hodinu + pauza na svačinu

  - prohlídka expozice s výkladem okolo zvířátek (dravci, sovy a drobní savci jako je např. liška, rys, prase divoké apod.)

  • s sebou: vhodné oblečení (program probíhá venku), svačinu, pití, drobné peníze, dobroty pro zvířata

  • cena: 30 Kč program (vybíráme hned) + doprava (vybíráme později po obdržení faktury od dopravce)


  •   Info: Plavání

  Jedeme už v pátek 10.9. po druhé vyučovací hodině. Žáci budou mít s sebou školní tašku s učivem na první dvě hodiny a batůžek s plaváním. Po svačině přijede ke škole autobus. Vrátíme se cca ve 12,30 na oběd.

  Cena: dopravu platí všichni (až budeme vědět cenu od dopravce)

             cenu za výuku 850 Kč - budou platit pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní mají hrazeno z MŠMT (celkem 2x za 1. stupeň)  Naši prvňáčci - náš první školní den 1. 9. 2021


  • Info:

  Ve středu 8. 9. 2021 nepůjde ve škole elektrický proud, provoz a výuka bude probíhat normálně, oběd bude zajištěn formou studeného těstovinového salátu (viz. jídelníček).


  • Info: 

  Ve čtvrtek bude vyučování končit všem v 11,25, odpolední družina pojede normálně do 16,00.  • Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

  Vážení rodiče, milí žáci, těšíme se na vás ve středu 1. září 2021 v 8,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 

  První testování bude probíhat ihned první školní den tj. 1.9.2021 s výjimkou prvních tříd, ti budou testováni až 2.9.2021, a to z důvodu, aby nedošlo k narušení jejich prvního školního dne.

  Poté se toto testování bude opakovat 6. a 9. září. Dle vyhodnocení testů a epidemiologické situace se bude opakovat pravidelné testování např. 1 x týdně každé pondělí.

  Testovat se bude formou rychlého antigenního testu (POC). Více informací o testování...

  První den si žáci s sebou vezmou psací potřeby, přezůvky a roušku/respirátor (u testovaných žáků probíhá výuka bez roušek, ve společných prostorách školy je rouška/respirátor povinná). Zároveň si žáci nahlásí obědy na další školní dny.

  Školní den bude 1. září ukončen v 9:30 hod.

  Za kolektiv pedagogů: Ing. Mgr. Zuzana Nepovímová, ředitelka školy