Dokumenty ZŠ

1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

2. Školní vzdělávací program 

3. Školní vzdělávací program školní družiny  

5. Řád školy 

6. Výroční zpráva 2021/2022

10. Plán minimálního preventivního programu 

11. Plán environmentální výchovy 

15. Směrnice pro přijímání žáků do ZŠ