Dokumenty ZŠ

1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

2. Školní vzdělávací program 

3. Školní vzdělávací program školní družiny  

4. Řád školy 

5. Výroční zpráva 2021/2022

6. Rozpočet školy na rok 2023

6. Plán minimálního preventivního programu 

7. Plán environmentální výchovy 

8. Směrnice pro přijímání žáků do ZŠ