Dokumenty ZŠ

1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

2. Školní vzdělávací program 

3. Školní vzdělávací program školní družiny 

4. Standardy pro školní vzdělávací program 

5. Řád školy 

6. Výroční zpráva 2020/2021

10. Plán minimálního preventivního programu 

11. Plán environmentální výchovy 

14. Rozpočet na rok 2021

15. Směrnice pro přijímání žáků do ZŠ