Výsledky testování SCIO

Naše škola se pravidelně zúčastňuje testování SCIO, jehož souhrnné výsledky slouží k autoevaluaci školy. Dílčí výsledky jednotlivých žáků naleznou zákonní zástupci po přihlášení k účtu SCIO. Testováni jsou všichni žáci 3. a 5. ročníku.

Testování žáků 3. a 5. ročníku v roce 2023 proběhne od 3. do 28. dubna.


Výsledky testování 2023 (teprve proběhne)

  • 3. ročník - souhrnná zpráva 
  • 5. ročník - souhrnná zpráva (M a ČJ)
  • 5. ročník - souhrnná zpráva (AJ)

Výsledky testování 2022

Výsledky testování ČŠI

Od 15. května do 2. června 2023 proběhne v naší škole celostátní testování ČŠI žáků 5. ročníku - sledovanými oblastmi budou Čtenářská gramotnost a Dovednosti usnadňující učení.

Cílem zjišťování výsledků vzdělávání bude poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání ve sledovaných oblastech, mimo jiné v kontextu sledování dopadů dlouhotrvajícího distančního vzdělávání.

Celkové výsledky zveřejňujeme, osobní výsledky obdrží žáci na závěr školního roku společně se závěrečným vysvědčením.

Výsledky testování 2023 (teprve proběhne)

  • 5. ročník - Čtenářská gramotnost
  • 5. ročník - Dovednosti usnadňující učení