Školní poradenské pracoviště

Ve škole působí školní poradenské pracoviště, které je tvořeno výchovným poradcem, školním speciálním pedagogem a metodikem prevence. Poradenské pracoviště se zabývá depistážní, diagnostikou, metodickou, reedukační i poradenskou činností. Speciální pedagog, metodik prevence i výchovný poradce úzce spolupracují s učiteli, asistenty pedagoga, rodiči i dalšími odborníky z oblasti psychologie a psychiatrie.

Žákům je nabízena podpora v podobě široké nabídky služeb školního poradenského pracoviště.


Ředitelka školy - školní speciální pedagog

Ing. Mgr. Zuzana Nepovímová, DiS.

+420 607 186 083

Výchovný poradce

Mgr. Štěpánka Polívková

+420 724 771 997

Metodik prevence

Ing. Anna Švandová

+ 420 739 492 530


KONZULTAČNÍ HODINY
ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ


Pondělí 11.00 - 15.00 hodin

Konzultace i diagnostické setkání je možné uskutečnit kdykoliv po předchozí domluvě telefonicky či emailem.Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod

+420 569 422 171, 703 182 812

Speciálně pedagogické centrum: 569 425 954

Adresa: Havlíčkův Brod, U Panských 1452

Web: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-havlickuv-brod-0

E-mail: poradnahb@pppaspcvysocina.cz