Poradenské služby

Ředitelka školy

Ing. Mgr. Zuzana Nepovímová, DiS.

+420 607 186 083

Výchovný poradce

Mgr. Štěpánka Polívková

+420 724 771 997

Metodik prevence

Bc. Lenka Červená

+420737 580 003

Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod

+420 569 422 171, 703 182 812

Speciálně pedagogické centrum: 569 425 954

Adresa: Havlíčkův Brod, U Panských 1452

Web: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-havlickuv-brod-0

E-mail: poradnahb@pppaspcvysocina.cz

Služby PPP:

PŘEDŠKOLNÍ VĚK

 • konzultace o vývojových zvláštnostech
 • posouzení vývoje a schopností
 • problematická adaptace na MŠ
 • posouzení školní zralosti
 • péče o logopedické třídy MŠ
 • spolupráce se speciální MŠ
 • sledování postižených dětí a pomoc při výběru vhodného školského zařízení
 • logopedická péče
 • nácvik grafomotoriky

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

 • adaptace na školní podmínky
 • diagnostika rozumových schopností
 • diagnostika specifických poruch učení - dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dysgrafie
 • přeřazení dětí do zvláštních škol
 • výběr dětí do specializovaných tříd a následná průběžná péče o tyto děti
 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • logopedická péče
 • individuální a skupinová psychoterapie pro děti
 • rodinná terapie
 • Klub rodičů
 • cvičení DOV ( Dílčí oslabení výkonu )

STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

 • diagnostika úrovně a struktury rozumových schopností
 • průběžná kontrola (příp. diagnostika) specifických poruch učení a doporučení vhodné korekce
 • doporučení vhodných stylů učení
 • pomoc při řešení výchovných problémů
 • profesionální volba - kariérové poradenství
 • zprostředkování kontaktů s dětskými psychiatry, klinickými psychology, neurology, středisky výchovné péče apod.
 • individuální a skupinová psychoterapie pro děti
 • rodinná terapie
 • konzultační hodiny pracovníků poradny na vybraných školách