Školská rada

Výsledky voleb do školské rady

O členství ve Školské radě pro nové funkční období 2023-2026 se ucházeli kandidáti:

 1. Dominika Francová
 2. Lucie Müllerová
 3. Andrea Němcová
 4. Petra Zvolánková

Volba kandidátů proběhla v termínu od 13. 11. 2023 do 17.11.2023 elektronickou formou prostřednictvím Google formuláře v elektronickém systému Bakaláři. Celkem bylo vydáno 23 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 16 hlasů. Jednotliví kandidáti získali následující počet hlasů:

 1. Dominika Francová, 7 hlasů
 2. Andrea Němcová, 5 hlasů
 3. Petra Zvolánková, 3 hlasy
 4. Lucie Müllerová, 1 hlas

Do Školské rady tak byla zvolena paní Dominika Francová. Školská rada tak bude pracovat ve složení:

 • zástupci za rodiče: Dominika Francová
 • zástupci za zřizovatele: Karel Kouba - předseda školské rady
 • zástupci za pedagogy: Jana Kampová

Těšíme se na spolupráci.

Zuzana Nepovímová, ředitelka školy


Vyhlášení voleb do školské rady pro nové funkční období 2023-2026

Vážení rodiče, posílám informace týkajících se vyhlášení voleb do Školské rady pro nové funkční období 2023-2026.

Současně velice děkuji paní Lucii Němcové za skvělou tříletou spolupráci. Paní Němcová byla v celém tříletém funkčním období aktivní spojnicí mezi školou a vámi rodiči. 

Velice si vážím vaší práce pro naší základní školu.

Zuzana Nepovímová

ředitelka školy

Vyhlášení voleb do školské rady pro nové funkční období 2023-2026

Volby do školské rady - zkrácená přehledná verze (podrobné informace v příloze)

 1. Navrhněte kandidáty z řad rodičů – napište zprávu v KOMENS - Zuzaně Nepovímové – do 29. října 2023 uveďte rodiče, kteří by podle vás měli být ve školské radě
 2. Škola pošle navrženým kandidátům souhlas s kandidaturou – podpis
 3. Volba kandidátů v termínu pondělí 13. 11. 2023 – pátek 17.11.2023. Volby proběhnou elektronickou formou prostřednictvím Google formuláře v elektronickém systému Bakaláři                                          - budete mít možnost z navržených kandidátů vybrat 1 zástupce 
 4. Vyhlášení výsledků - Výsledky voleb budou zveřejněny na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy: www.skolasobinov.cz.  Z voleb vzejde 1 zástupce zákonných zástupců žáků.

Příloha: Vyhlášení voleb 2023


 • Nové složení školské rady od 19. 10. 2022

Za zřizovatele:                           Karel Kouba - předseda školské rady

Za pedagogické pracovníky:    Mgr. Jana Kampová, DiS.

Za zákonné zástupce žáků:      Lucie Němcová


 • Info: Školská rada - výsledky voleb

Dne 16. 09. 2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy. 

Hlasování: tajné

Volební účast: 100 %

Podmínky pro platnost voleb byly naplněny. 

Výsledek voleb:  1. Mgr. Jana Kampová

                             2. Mgr. Radka Kučerová

Kandidátka Mgr. Jana Kampová získala nejvyšší počet hlasů, je zvolena za člena Školské rady.

Nové složení Školské rady: 

 1. Dana Stehnová
 2. Lucie Němcová
 3. Mgr. Jana Kampová

Zápisy z jednání