Školská rada

  • Info: Školská rada - výsledky voleb

Dne 16. 09. 2021 se uskutečnily v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, volby do Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy. 

Hlasování: tajné

Volební účast: 100 %

Podmínky pro platnost voleb byly naplněny. 

Výsledek voleb:  1. Mgr. Jana Kampová

                             2. Mgr. Radka Kučerová

Kandidátka Mgr. Jana Kampová získala nejvyšší počet hlasů, je zvolena za člena Školské rady.

Nové složení Školské rady: 

  1. Dana Stehnová
  2. Lucie Němcová
  3. Mgr. Jana Kampová

  • Zápis ze schůze školské rady ze dne 1. 3. 2021

Přítomni:  Dana Stehnová

                 Lucie Němcová

                 Mgr. Dagmar Hradecká

                 Mgr. Ladislava Voráčková

Program:

  1. Zahájení a přivítání přítomných předsedou Školské rady.
  2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2019/2020.
  3. Informace o organizaci školy ve školním roce 2020/2021.
  4. Informace o průběhu distanční výuky.
  5. Zápis dětí do 1. ročníku.